Alt heng saman - et og bli eten

Kva er ei puppe? Er brilleslangen giftig? Kva er urskog? Kvifor er fjellreven nesten utrydda? Har du høyrt om geirfuglen?

I dette kapitlet skal vi sjå på nokre vanlege plantar og dyr i skogen og samspelet mellom dei. Du skal lære om korleis vi kan utnytte det som finst i skogen, og om kva som kan skje dersom vi driv for mykje jakt og fangst.