Globus Naturfag 5

 

Globus Naturfag 5

Elevbok 5 har følgjande kapittel:

  1. Det myldrande livet – frå mikrosmått til gigastort
  2. Jorda – lita kule i stort univers
  3. Magnetisme – verkar det tiltrekkjande?
  4. Alt heng saman – et og bli eten    Under kvart kapittel finn du:

  • Ulike typar oppgåver som er knytte til kvart kapittel/underkapittel i boka 
  • Lenkjer til nyttige nettstader
  • Prøve til kvart av kapitla