Kapittel 3 Kjemi - kva er alt laga av?

 Kva er eit atom? Korleis blir nye stoff danna? Kva består lufta av? Kva er forskjellen på vatn og is?

I dette kapitlet skal du lære litt om korleis stoff er bygde opp av atom og molekyl, og vi skal sjå på korleis stoff kan reagere med kvarandre og gi nye stoff.

Du kan prøve kunnskapane dine ved å gå laus på dei ulike oppgåvene som ligg her under kapittel 3 på nettstaden: Løys kryssordet, løys fleirvalsoppgåvene, osv.

Det er også laga ein kapittelprøve. Kanskje det kan vere moro å prøve kva du kan før du har lese kapitlet, for så å ta prøven på nytt etter at de har gått gjennom kapitlet? Har du lært noko nytt?