Om forfatterne

i

Adjunkt Else Beitnes Johansen er rektor ved Jansløkka skole i Asker og er spesialist på læringsstiler.

Lektor Erik Steineger arbeider på Foss videregående skole i Oslo og har spesiell kompetanse på miljøproblematikk.

Begge forfatterne har undervist i naturfag i over 25 år, og de har skrevet flere lærebøker tidligere.